KONTAKT

ESPE-OTS SERVIS s.r.o.
Podkoreňová 3
P.O.Box 125
areál "PD Brezno"
977 01 BREZNO

Telefóny
  +421 48 611 5797
  +421 48 611 1210
  +421 903 551 903
  +421 905 506 031espeots@isternet.sk
espeots@slovanet.sk

Spoločnosť ESPE-OTS SERVIS s.r.o.

kladie veľký dôraz na ochranu osobných údajov a na uplatňovanie pravidiel a zásad vyplývajúcich najmä zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  V súvislosti s ochranou osobných údajov a skutočnosťou, že z našej strany môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov, došlo k prijatiu dokumentu "Zásady o spracúvaní osobných údajov"
ktorý okrem iného obsahuje aj informácie o Vašich právach ako dotknutých osobách.

  Uvedený dokument je k dispozícií na webovom sídle ESPE-OTS SERVIS s.r.o.

  V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov môžete kontaktovať  zodpovednú osobu ESPE-OTS SERVIS s.r.o. prostredníctvom e-mailu na adrese espeots@isternet.sk .

Máte pokazený

tvárniaci stroj ?

 

Máte pokazený tvárniaci stroj? 
Tabuľové nožnice nestrihajú?
Ohraňovací lis zle ohýba?
Zakružovačka plechov je nefunkčná?


Použite formulár na odoslanie
alebo nás
kontaktujte telefonicky

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one