KONTAKT

ESPE-OTS SERVIS s.r.o.
Podkoreňová 3
P.O.Box 125
areál "PD Brezno"
977 01 BREZNO

Telefóny
  +421 48 611 5797
  +421 48 611 1210
  +421 903 551 903
  +421 905 506 031espeots@isternet.sk
espeots@slovanet.sk
1) Na vykonané servisné práce a vymenené ND poskytujeme záručnú dobu 3 mesiace, toto neplatí v prípade strojov vyrobených pred rokom výroby 1980.
 
2) Vzhľadom na zložitosť zariadení (dielcov - hydraulika, elektronika a pod.) sa môže v priebehu záručnej doby poskytnutej servisom závada opakovať. Napriek podobným vonkajším prejavom závady sa môže stať, že závadu spôsobuje časť zariadenia, ktorá nebola predmetom predošlej opravy. V takomto prípade nebude reklamácia uznaná a bude vyúčtovaná ako ďalšia oprava
 
3) Bezplatné odstránenie závady sa tiež nevzťahuje na:
  • pravidelnú údržbu, alebo výmenu mechanických súčiastok podliehajú-cich  opotrebeniu
  • poškodenia spôsobené nešetrným alebo nesprávnym zaobchádzaním
  • na prvky ochrany stroja (strižné kolíky, poistky preťaženia a pod.)
  • závady spôsobené živelnou udalosťou, ohňom, statickou elektrinou, kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti
  • neodbornou inštaláciou a závadami systémov, v ktorých bol výrobok inštalovaný
  • výrobky, do ktorých zasiahli neoprávnené osoby, vrátane úprav, modifikácií a zásahov iných servisov
  • závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hlodavcov alebo cudzích predmetov do útrob stroja
  • stroje s rokom výroby starším ako 1980

Máte pokazený

tvárniaci stroj ?

 

Máte pokazený tvárniaci stroj? 
Tabuľové nožnice nestrihajú?
Ohraňovací lis zle ohýba?
Zakružovačka plechov je nefunkčná?


Použite formulár na odoslanie
alebo nás
kontaktujte telefonicky

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one