KONTAKT

ESPE-OTS SERVIS s.r.o.
Podkoreňová 3
P.O.Box 125
areál "PD Brezno"
977 01 BREZNO

Telefóny
  +421 48 611 5797
  +421 48 611 1210
  +421 903 551 903
  +421 905 506 031espeots@isternet.sk
espeots@slovanet.sk
1) Na vykonané servisné práce a vymenené ND poskytujeme záručnú dobu 3 mesiace, toto neplatí v prípade strojov vyrobených pred rokom výroby 1980.
 
2) Vzhľadom na zložitosť zariadení (dielcov - hydraulika, elektronika a pod.) sa môže v priebehu záručnej doby poskytnutej servisom závada opakovať. Napriek podobným vonkajším prejavom závady sa môže stať, že závadu spôsobuje časť zariadenia, ktorá nebola predmetom predošlej opravy. V takomto prípade nebude reklamácia uznaná a bude vyúčtovaná ako ďalšia oprava
 
3) Bezplatné odstránenie závady sa tiež nevzťahuje na:
  • pravidelnú údržbu, alebo výmenu mechanických súčiastok podliehajú-cich  opotrebeniu
  • poškodenia spôsobené nešetrným alebo nesprávnym zaobchádzaním
  • na prvky ochrany stroja (strižné kolíky, poistky preťaženia a pod.)
  • závady spôsobené živelnou udalosťou, ohňom, statickou elektrinou, kolísaním napätia v elektrorozvodnej sieti
  • neodbornou inštaláciou a závadami systémov, v ktorých bol výrobok inštalovaný
  • výrobky, do ktorých zasiahli neoprávnené osoby, vrátane úprav, modifikácií a zásahov iných servisov
  • závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hlodavcov alebo cudzích predmetov do útrob stroja
  • stroje s rokom výroby starším ako 1980

Máte pokazený tvárniaci stroj ?

Máte pokazený tvárniaci stroj? 
Tabuľové nožnice nestrihajú?
Ohraňovací lis zle ohýba?
Zakružovačka plechov je nefunkčná?

_____________________________________________________________________

Napíšte nám alebo náskontaktujte telefonicky

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one